מדריכים

רשימת מדריכים:

מדריך 1: שינוי המיקום עבור חישוב זמני כניסת ויצאת שבת.

מדריך 2: שינוי שפת הממשק


מדריך 1: שינוי המיקום עבור חישוב זמני כניסת ויציאת שבת:


שלב 1: כנסו להגדרותשלב 2: ביחרו בעיר שעבורה יופיעו זמני כניסת ויציאת שבת
שלב 3: שימרו את ההגדרות החדשות

זהו. מעתה זמני כניסת ויציאת שבת יהיו בהתאם לעיר החדשה שהכנסתם.  


מדריך 2: שינוי שפת הממשק 

שלב 1: כנסו להגדרותשלב 2: שנו את שפת הממשק
שלב 3: שימרו את ההגדרות החדשות


Experiment With The Gadget