יום שישי, 23 באוקטובר 2009

תיקון עבור הזזת יום הזיכרון לרצח רבין

בשנים בהם חל התאריך העברי של רצח רבין ביום שבת או ביום שישי, יוקדם יום הזכרון ליום חמישי שלפניו.


ההקדמה של יום הזיכרון לא נלקחה בחשבון עד עתה והיא עודכה בלוח השנה רק לפני כשבוע ימים.


התיקון התבצע בלוח השנה ויתעדכן עבורכם באופן אוטמטי.


מתוך חוק יום הזיכרון לרצח רבין: "...חל י"ב בחשון ביום ששי או בשבת, יקוים יום הזיכרון ביום חמישי שלפניו." 

הצגת שעות כניסת ויציאת שבת

התווסף ב20 ביוני 2009:
הצגות שעות כניסת ויציאת שבת

לאחר מחקר מעמיק ברשת, מצאנו את החישוב הדרוש עבור הצגת זמני כניסת ויציאת שבת. האפשרות התווספה ללוח השנה באופן אוטמטי לכולם, ותוצג כאשר הסמן עומד על יום שישי או שבת.


במידה ואינך רוצה שיוצגו זמני כניסת ויציאת שבת, יש לבחור בהגדרות, ולשנות את - display shabbath times ל don't show.


בחישוב, נלקח בחשבון שעון הקיץ (החל מהשניים באפריל ועד י' בתשרי) והמיקום הגאוגרפי שנלקח בחשבון הוא ירושלים. ישנו שוני קל בין ערים שונות בארץ ושוני רב יותר בין ערים בחו"ל.

Experiment With The Gadget